Chairman
 
Dr Jyoti Shetty
 
Co Chairman
 
Dr G V Divakar
Dr Ananth Bhandary
Dr Elankumaran P
 
Organizing Secretary
 
Dr Sheetal Ballal
Dr Sandhya Rajendra Prasad
 
Scientific Committee
 
 
Dr Chaitra Jaidev
Dr Shailesh Gm
Dr Swathi A R
Dr Arun Adkoli
Dr Anuradha
 
Trade
 
Dr Priyank Solanki
Dr Hemanth Murthy
Dr Krishnaprasad Kudlu
Dr Srinivas Joshi
 
Dr A Guruprasad
Dr Soumya
Dr Sahana
 
Food
 
Dr Kiran
Dr Arun
Dr Umesh Y
Dr Samhitha H R
 
Cultural
 
 
Dr Jayashree Bhat
Dr Deepthi Meda
Dr Ksheeraja
Dr Sadhwini
Dr Vivek Bhaskar
 
Registration
 
Dr Venkatasubramaniam
Dr Thanuja
Dr Samyukta
 
Dr Vineeta pai
Dr Archana Singh
Dr Radhika Torgal
 
Audio-visual
 
Dr Pallavi Joshi
Dr Ananth Bhandary
 
Travel and Accommodation
 
Dr Roshmi Gupta
Dr Divya
Dr Rajesh Parekh
 
Banquet
 
Dr Sribhargav Natesh
Dr Sirisha
Dr Murlidhar C A
 
Inauguration
 
Dr Thirumalesh
Dr Dhwini Shahanand